Jade is transformatie specialist

Transformatie is een belangrijke opgave voor de toekomst, en terecht. Bestaande gebouwen bieden tal van mogelijkheden voor hergebruik. Jade kan hierbij antwoord geven op vragen omtrent leegstand en inzicht geven in de mogelijkheden van herontwikkeling. Door een gebouw te transformeren of her te bestemmen wordt een nieuw gebruik mogelijk. Hergebruik verlengt het bestaan van gebouwen en maakt ze toekomstbestendig. Dit behoudt karakter, is duurzaam en creëert een financiële continuïteit of meerwaarde. Wij spreken niet over onbruikbaarheid, verwaarlozing of leegstand, maar van waardecreatie voor langere termijn. Wij willen gebouwen en gebieden een tweede kans geven waarmee we ruimte maken voor nieuwe initiatieven. Dat is onze missie. Laten we de mogelijkheden die deze gebouwen bieden dus nu benutten, aan de slag!

Bekijk de werkwijze of kom in direct contact met Jade architecten