Onze service transformatiearchitect.nl is opgezet om marktpartijen te helpen bij de herbestemming of transformatie van bestaande gebouwen. Wat kunnen wij voor u betekenen?

Gebouweigenaar
U bent in het bezit van een gebouw dat op dit moment niet goed functioneert. Het kan leegstaan, slecht verhuurbaar zijn of uw eigen organisatie verhuist naar een ander pand. Vanuit onze expertise maken wij een strategie voor herontwikkeling. Wij kijken in eerste instantie naar de bruikbaarheid, schoonheid en stevigheid van het gebouw, maar nemen ook de financiële kant onder de loep. Het doel is waardecreatie. Samen met u gaan we op zoek naar toekomstige gebruikers. Hiervoor kunnen wij putten uit diverse databases van mensen of ondernemingen die op zoek zijn naar passende ruimte.

(Her)ontwikkelaar
U heeft uw oog laten vallen op een in onbruik geraakt gebouw, een gebied of een ensemble van gebouwen en ziet mogelijkheden tot herontwikkeling. Wij maken in nauw overleg een plan voor de transformatie. Aan de basis staan de mogelijke opbrengsten voor de langere termijn. Openheid van zaken is voor beide partijen van belang. Wij spelen een belangrijke rol in het aantrekken van toekomstig gebruikers.

Gemeente
Als gemeente hoort en ziet u wat er op straat gebeurt. U wordt vaak als eerste ingelicht bij dreigende leegstand of slecht functionerende, onveilige gebieden. De gemeente kan de rol van aanjager of projecttrekker vervullen. Voor de invulling, uitvoering en nazorg van het project kunnen wij worden ingezet. Bij dergelijke projecten werken wij samen met andere vastgoedprofessionals en natuurlijk buurtbewoners.

Woningcorporatie
Als woningcorporatie bent u in het bezit van, soms incourant, vastgoed. Met name na-oorlogse woningbouw voldoet niet aan de huidige wooneisen. Om uw gebouwen weer toekomstbestendig te maken kijken wij eerst naar de huidige duurzaamheidsscore. BIM-technieken maken het mogelijk de aanpassingen aan het gebouw te analyseren op duurzaamheid. Ook kijken we hoe het gebouw aangepast kan worden, zodat er een woonproduct ontstaat waar meer vraag naar is vanuit de markt.

Collectief particulier opdrachtgeverschap CPO
In een gestagneerde woningmarkt ontstaan nieuwe kansen wanneer o.a. voormalige kantoorgebouwen geschikt worden gemaakt voor bewoning. Voor relatief weinig geld kunt u grote ruimtes kopen. Als dit ook nog eens samen met andere gebruikers wordt gedaan, ontstaat de mogelijkheid om een gebouw in zijn geheel te transformeren. Wonen en werken aan huis!